kementrian-kewangan-malaysia
MOF+Cert-960w
KETERANGAN
KOD BIDANGKETERANGAN
020501PERABOT, PERALATAN PEJABAT, HIASAN DALAMAN DAN DOMESTIK/ BAHAN PEMBUNGKUSAN/BEKAS/ BAHAN PEMBUNGKUSAN BEKAS/KOTAK/PALET
020601PERABOT, PERALATAN PEJABAT, HIASAN DALAMAN DAN DOMESTIK/ BEKALAN PEJABAT DAN ALATULIS/ ALATULIS (TIDAK TERMASUK BORANG DAN SEMUA JENIS KERTAS)
020804PERABOT, PERALATAN PEJABAT, HIASAN DALAMAN DAN DOMESTIK/ PAKAIAN DAN KELENGKAPAN/ PAKAIAN KESELAMATAN, KELENGKAPAN DAN AKSESORI
060203KIMIA, BAHAN KIMIA DAN PERALATAN MAKMAL/ BAHAN BIOKIMIA DAN GAS/ PENCUCUH/ALAT PENGHASIL NYALAAN
060301KIMIA, BAHAN KIMIA DAN PERALATAN MAKMAL/ BAHAN BAKAR DAN PELINCIR/ BAHAN BAKAR
060302KIMIA, BAHAN KIMIA DAN PERALATAN MAKMAL/ BAHAN BAKAR DAN PELINCIR/ BAHAN PELINCIR
060401KIMIA, BAHAN KIMIA DAN PERALATAN MAKMAL/ CAT, ANTI KAKIS DAN BAHAN TAMBAH/ CAT
060402KIMIA, BAHAN KIMIA DAN PERALATAN MAKMAL/ CAT, ANTI KAKIS DAN BAHAN TAMBAH/ ANTI KAKIS/BAHAN TAMBAH
070101PERTANIAN, PERHUTANAN DAN TERNAKAN/ BAJA DAN RACUN/ BAJA DAN NUTRIEN
070102PERTANIAN, PERHUTANAN DAN TERNAKAN/ BAJA DAN RACUN/RACUN SERANGGA/PEROSAK,RUMPAI/TUMBUHAN
130101PERALATAN KEJURUTERAAN DAN MESIN PENGELUARAN/ MESIN, KELENGKAPAN BENGKEL DAN MESIN PENGELUARAN/ MESIN DAN KELENGKAPAN BENGKEL
130102PERALATAN KEJURUTERAAN DAN MESIN PENGELUARAN/ MESIN, KELENGKAPAN BENGKEL DAN MESIN PENGELUARAN/ MESIN DAN KELENGKAPAN KHUSUS
221001PERKHIDMATAN/ KHIDMAT KEBERSIHAN DAN RAWATAN/PEMBERSIHAN BANGUNAN DAN PEJABAT
221002PERKHIDMATAN/ KHIDMAT KEBERSIHAN DAN RAWATAN/MEMBERSIH KAWASAN
221504PERKHIDMATAN/ PENYEWAAN DAN PENGURUSAN/ KAPAL/ BOT/ BOTTUNDA/ FERI/ BOT MALIM/BARGE/JET SKI/KAPAL SELAM
040103MAKANAN, MINUMAN DAN BAHAN MENTAH/ MAKANAN, MINUMAN DAN BAHAN MENTAH KERING/BASAH/ MAKANAN BERMASAK ISLAM
210110ICT (INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY)/ PERALATAN DAN KELENGKAPAN KOMPUTER, PERKAKASAN DAN KOMPONEN/ GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (GIS) AND SERVICES
221201PERKHIDMATAN/ KHIDMAT UDARA/LAUT/DARAT/ TOPOGRAFI/LIDAR
221206PERKHIDMATAN/ KHIDMAT UDARA/LAUT/DARAT/ PEMETAAN/PEMETAAN UTILITI BAWAH TANAH
221302PERKHIDMATAN/ KESENIAN, HIBURAN DAN PELANCONGAN/ RAKAMAN
221303PERKHIDMATAN/ KESENIAN, HIBURAN DAN PELANCONGAN/ FOTOGRAFI
221304PERKHIDMATAN/ KESENIAN, HIBURAN DAN PELANCONGAN/ AUDIO VISUAL
221305PERKHIDMATAN/ KESENIAN, HIBURAN DAN PELANCONGAN/ PENYEDIAAN PENTAS/PAMERAN PERTUNJUKAN,TAMAN HIBURAN DAN KARNIVAL/PESTARIA
221306PERKHIDMATAN/ KESENIAN, HIBURAN DAN PELANCONGAN/ ARTIS DAN PENGHIBUR PROFESIONAL
221511PERKHIDMATAN/ PENYEWAAN DAN PENGURUSAN/ P.A SISTEM DAN ALAT MUZIK
220301PERKHIDMATAN/ PENYELENGGARAAN/PEMBAIKAN ALAT HAWA DINGIN/ ALAT HAWA DINGIN (WINDOW/SPLIT/BERPUSAT)
220401PERKHIDMATAN/ PENYELENGGARAAN/PEMBAIKAN ALAT KESELAMATAN/ ALAT KEBOMBAAN/ALAT PENYELAMAT/PEMADAM API
220503PERKHIDMATAN/ PENYELENGGARAAN/PEMBAIKAN KEJURUTERAAN DAN KOMUNIKASI/ PERKAKAS/SISTEM ELEKTRIK
KETERANGAN
KOD BIDANGKETERANGAN
220503PERKHIDMATAN/ PENYELENGGARAAN/PEMBAIKAN KEJURUTERAAN DAN KOMUNIKASI/ PERKAKAS/SISTEM ELEKTRIK
220601PERKHIDMATAN/ PENYELENGGARAAN/PEMBAIKAN PERALATAN/KELENGKAPAN PERUBATAN DAN MAKMAL/ ALAT KELENGKAPAN HOSPITAL/MAKMAL
222302PERKHIDMATAN/ PERKHIDMATAN DOMESTIK/ DOBI
221302PERKHIDMATAN/ KESENIAN, HIBURAN DAN PELANCONGAN/ RAKAMAN
221303PERKHIDMATAN/ KESENIAN, HIBURAN DAN PELANCONGAN/ FOTOGRAFI
221304PERKHIDMATAN/ KESENIAN, HIBURAN DAN PELANCONGAN/ AUDIO VISUAL
221305PERKHIDMATAN/ KESENIAN, HIBURAN DAN PELANCONGAN/ PENYEDIAAN PENTAS/PAMERAN PERTUNJUKAN,TAMAN HIBURAN DAN KARNIVAL/PESTARIA
221306PERKHIDMATAN/ KESENIAN, HIBURAN DAN PELANCONGAN/ ARTIS DAN PENGHIBUR PROFESIONAL
221511PERKHIDMATAN/ PENYEWAAN DAN PENGURUSAN/ P.A SISTEM DAN ALAT MUZIK
220301PERKHIDMATAN/ PENYELENGGARAAN/PEMBAIKAN ALAT HAWA DINGIN/ ALAT HAWA DINGIN (WINDOW/SPLIT/BERPUSAT)
220401PERKHIDMATAN/ PENYELENGGARAAN/PEMBAIKAN ALAT KESELAMATAN/ ALAT KEBOMBAAN/ALAT PENYELAMAT/PEMADAM API
220503PERKHIDMATAN/ PENYELENGGARAAN/PEMBAIKAN KEJURUTERAAN DAN KOMUNIKASI/ PERKAKAS/SISTEM ELEKTRIK
220601PERKHIDMATAN/ PENYELENGGARAAN/PEMBAIKAN PERALATAN/KELENGKAPAN PERUBATAN DAN MAKMAL/ ALAT KELENGKAPAN HOSPITAL/MAKMAL
222302PERKHIDMATAN/ PERKHIDMATAN DOMESTIK/ DOBI